Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o. prowadzi swoją działalność w niżej wymienionych dziedzinach:

 • zaopatrzenie ludności gminy Kamień Krajeński w wodę odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu gminy
 • zbiórka i transport odpadów stałych
 • zarządzanie budynkami
 • wywóz nieczystości płynnych
 • usługi sprzętowe
 • usługi budowlane
 • segregacja odpadów
 • administrowanie składowiskiem odpadów komunalnych

Nasza spółka od początku swojej działalności rozszerzała i rozszerza dalej zakres świadczonych usług budowlanych. Między innymi wykonujemy:

 • usługi wodno-kanalizacyjne
 • usługi remontowe
 • usługi budowlane
 • budowa dróg, chodników i placów
 • roboty ziemne
 • budowa zbiorników bezodpływowych
 • usługi blacharsko-dekarskie

Wykonywane przez nas roboty budowlane cechuje dobra jakość, rozsądna cena, a przede wszystkim kompleksowość wykonania robót. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.