Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński (II kwartał 2021) i SUW Orzełek (I kwartał 2021)

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński

SUW Orzełek

mg CaCO3/l

192,00

197,00

mval/l

3,84

3,94

mmol/l

1,92

1,97

stopnie niemieckie (dH)

111,52

11,82

stopnie francuskie

19,20

19,70

stopnie angielskie

13,44

13,79

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda