Składowisko odpadów w Kamieniu KrajeńskimZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że zakończyły się prace związane z etapem rekultywacji technicznej - wykonanie warstwy urodzajnej o miąższości do 2,0 m na całości kwatery. Ostatnim etapem będzie rekultywacja biologiczna tj:

- wykonanie zabiegów agrotechnicznych,

- przeprowadzenie obsiewów mieszanką traw,

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.

Wyżej wymienione prace planuję się wykonać na przełomie III i IV kwartału 2022 roku. 

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021

rekultywacja składowiska 2021