W tym roku hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Wody jest "Woda i ścieki". Zwraca ono uwagę na właściwą gospodarkę zużytą wodą - jako źródło czystej wody. Większość ścieków wraca z powrotem do środowiska bez ponownego wykorzystania. Dlatego warto zwrócić uwagę na mądre i racjonalne gospodarowanie ściekami w celu ponownego i skutecznego ich wykorzystania.