renowacja grafika

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że zakończył zadanie pn. "Renowacja kanalizacji sanitarnej wraz z remontem wnętrza studni kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim". Inwestycja wsparta została pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 258 970,00 zł netto, w ramach programu priorytetowego EKO - KLIMAT - WODA, POWIETRZE, ZIEMIA. Inwestycja polegała na renowacji kanalizacji sanitarnej betonowej o długości 411 metrów i średnicy DN 200 i 300 oraz na remoncie 11 studni zlokalizowanych w ciągu naprawianego odcinka w ul. Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim.

Renowację odcinka kanalizacji sanitarnej przeprowadzono w oparciu o technologię rękawa wykonanego z włókna szklanego, nasączonego żywicą poliestrową, który został utwardzony promieniami UV. Przed wprowadzeniem rękawa kanał został gruntownie wyczyszczony wraz wykonaniem inspekcji telewizyjnej przedwykonawczej. Po wykonaniu prac kanał ponownie został poddany inspekcji telewizyjnej powykonawczej.

Remont studni polegał na bezodkrywkowym uszczelnieniu i odbudowaniu powierzchni wewnętrznych studni wraz z kinetami zniszczonych działaniem siarkowodoru. Po gruntownym czyszczeniu powierzchni studni, wykonany został remont zasadniczy przy wykorzystaniu chemii budowlanej. W ramach remontu studni zostały również wymienione na nowe powlekane stopnie złazowe