Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że w ramach Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 podjętego uchwałą nr XL/288/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2022 r. zakończył zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim”.

  1. Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegała na budowie zbiornika wody pitnej o pojemności 200 m3, którego zadaniem jest magazynowanie wody uzdatnionej i zabezpieczenie ciągłości dostaw wody w przypadku krótkotrwałych wysokich poborów przez odbiorców usług. Ponadto w ramach tego zadania zmodernizowano sterowanie zestawu hydroforowego, rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania wody w Kamieniu Krajeńskim oraz rozbudowa systemu wizualizacji w ramach oprogramowania SCADA. Wartość wszystkich robót związanych z tym zadaniem wyniosła: 629 649,78 zł netto.
  2. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim polegała na wybudowaniu odcinka sieci wodociągowej o długości 281 metrów i średnicy 110 mm. Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim ma na celu poprawę wydajności sieci wodociągowej pod względem wymagalnej ilości i odpowiedniego ciśnienia dla odbiorców usług. Wartość wszystkich robót związanych z tym zadaniem wyniosła: 56 971,14 zł netto.

budowa zbiornika retencyjnego 001

budowa zbiornika retencyjnego 002

 budowa zbiornika retencyjnego 003

 budowa zbiornika retencyjnego 004

 budowa zbiornika retencyjnego 005

 budowa zbiornika retencyjnego 006

 budowa zbiornika retencyjnego 007

 siec wodociagowa polna 1