Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński  i SUW Orzełek

 

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński (III kwartał 2022)

SUW Orzełek (IV kwartał 2022)

mg CaCO3/l

192,00

216,00

mval/l

3,84

4,32

mmol/l

1,92

2,16

stopnie niemieckie (dH)

10,76

12,10

stopnie francuskie

19,20

21,60

stopnie angielskie

13,47

15,15

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda

 

twardosc wody