Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński  i SUW Orzełek

 

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński (IV kwartał 2023)

SUW Orzełek (I kwartał 2024)

mg CaCO3/l

185,00

200,0

mval/l

3,70

4,0

mmol/l

1,85

2,0

stopnie niemieckie (dH)

10,36

11,2

stopnie francuskie

18,50

20,0

stopnie angielskie

12,95

14,0

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda

 

twardosc wody