Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński  i SUW Orzełek

 

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński (IV kwartał 2023)

SUW Orzełek (I kwartał 2023)

mg CaCO3/l

185,00

211,00

mval/l

3,70

4,22

mmol/l

1,85

2,11

stopnie niemieckie (dH)

10,36

11,82

stopnie francuskie

18,50

21,10

stopnie angielskie

12,95

14,77

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda

 

twardosc wody