Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński (II kwartał 2021) i SUW Orzełek (I kwartał 2022)

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński

SUW Orzełek

mg CaCO3/l

192,00

213,00

mval/l

3,84

4,26

mmol/l

1,92

2,13

stopnie niemieckie (dH)

11,52

12,78

stopnie francuskie

19,20

21,30

stopnie angielskie

13,44

14,91

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda

 

twardosc wody