1. Zgromadzenie Wspólników 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Wojciech Głomski

 

2. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Wojciechowski

Sekretarz Rady Nadzorczej - Joanna Daria Frelichowska-Szarzyńska

Członek Rady Nadzorczej - Urszula Schmude

 

3. Zarząd Spółki 

Prezes Zarządu - Łukasz Krawczyk