1. Zgromadzenie Wspólników 

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego - Natalia Marciniak

 

2. Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Paweł Wojciechowski

Sekretarz Rady Nadzorczej - Joanna Daria Frelichowska-Szarzyńska

Członek Rady Nadzorczej - Jan Marek Plutka

 

3. Zarząd Spółki 

Prezes Zarządu - Łukasz  Krawczyk