Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU CIĘŻAROWEGO DO ZBIERANIA I TRANSPORTU ODPADÓW KOMUNALNYCH".

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 - istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - wykaz dostaw

Załącznik nr 4 - oświadczenie gwarancyjne

Załącznik nr 5 - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia