zakonczenie rekultywacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że zakończył realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kamień Krajeński”. Rekultywacji poddano obszar kwatery składowiska o powierzchni 1,81 ha. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.10.2018 r. udzielającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, w IV kwartale 2022 r. wykonano ostatni etap rekultywacji, rekultywację biologiczną polegającą między innymi na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, nasadzeń krzewów i drzew oraz prac porządkowych.

W ramach nasadzeń krzewów zastosowano:

dzika róża – 2 172 szt.,
śliwa tarmina – 2 172 szt.,
głóg jednoszyjkowy – 1 448 szt.,
kalina koralowa – 724 szt.,
rokitnik pospolity – 724 szt.,

W ramach nadzeń drzew zastosowano:

brzoza brodawkowata – 815 szt.,
klon pospolity – 815 szt.,
dąb szypułkowy – 815 szt.,
lipa drobnolistna – 271 szt.,

Ponadto dla zachowania nasadzeń został zastosowany środek odstraszający zwierzynę leśną. Przed nasadzeniami rekultywowane składowisko zostało ręcznie wykoszone z chwastów, a następnie zgrabione i zmulczowane.

Zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 295 ze zm.) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. w dniu 13 lutego 2023 r. zawiadomił Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów.

Nadzór nad zrekultywowanym składowiskiem (w fazie poeksploatacyjnej) będzie prowadzony przez aktualnego zarządcę – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Monitoring będzie prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk opadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902 ze zm.), to jest monitoring w fazie poeksploatacyjnej (okres 30 lat liczony od dnia zakończenia procesu rekultywacji składowiska opadów), który będzie obejmował:

  1. monitoring wód podziemnych – co 6 miesięcy,
  2. monitoring wód odciekowych – co 6 miesięcy,
  3. monitoring gazu składowiskowego – co 6 miesięcy,
  4. monitoring opadu atmosferycznego,
  5. monitoring osiadania powierzchni składowiska – co 12 miesięcy,
  6. monitoring sprawności systemu odprowadzania gazu składowiskowego – co 12 miesięcy.

Jako zarządzający składowiskiem chcielibyśmy bardzo mocno podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do zrealizowania z sukcesem tego trudnego projektu. Przede wszystkim firmie https://geotrans.com.pl/ , która była Generalnym Wykonawcą i cały proces rekultywacji przeprowadziła w sposób wzorcowy, a Mieszkańcom Naszego Miasta dziękujemy za wyrozumiałość, cierpliwość i zaufanie. Możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zakładany efekt został osiągnięty i w pełni zrealizowany zgodnie ze sztuką i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001

zakonczenie rekultywacji 2023 001