zakonczenie rekultywacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że zakończył realizację zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kamień Krajeński”. Rekultywacji poddano obszar kwatery składowiska o powierzchni 1,81 ha. Na podstawie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 29.10.2018 r. udzielającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, w IV kwartale 2022 r. wykonano ostatni etap rekultywacji, rekultywację biologiczną polegającą między innymi na wykonaniu zabiegów agrotechnicznych, nasadzeń krzewów i drzew oraz prac porządkowych.

Składowisko odpadów w Kamieniu KrajeńskimZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że zakończyły się prace związane z etapem rekultywacji technicznej - wykonanie warstwy urodzajnej o miąższości do 2,0 m na całości kwatery. Ostatnim etapem będzie rekultywacja biologiczna tj:

- wykonanie zabiegów agrotechnicznych,

- przeprowadzenie obsiewów mieszanką traw,

- wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.

Wyżej wymienione prace planuję się wykonać na przełomie III i IV kwartału 2022 roku. 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. informuje, że od dnia 29 lipca 2020 r. realizowane będą dostawy odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane osady ściekowe w ramach rekultywacji składowiska odpadów w celu wykonania warstwy urodzajnej. Zakończenie dostaw osadu planowane jest na połowę grudnia 2020 r. - jednakże tempo realizacji jest uzależnione od wielu niezależnych czynników także możliwe, że termin ostatecznie może wydłużyć się do końca I kwartału 2021 r. Za wszelkie utrudnienia związane z rekultywacją składowiska przepraszamy. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 70 65 wew 23 oraz na stronie internetowej pod adresem  www.zgkimkamien.pl/informacje.html

 

W okresie od  01.06.2020 do 23.06.2020 Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę interwencyjną składowiska odpadów w zakresie przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji pod kątem prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowiska odpadów. Niniejsza kontrola nie stwiedziła żadnych naruszeń. Wykonywane obecnie prace rekultywacyjne polegają na formowaniu warstw rekultywacyjnych i skarp składowiska przy wykorzystaniu odpadów nadających się do rekultywacji między innymi kompostu nieodpowiadającego wymaganiom i gleby. Rekultywacja składowiska odpadów w Kamieniu Krajeńskim odbywa się zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że dokonano wycinki drzew na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego RO.613.78.2019 z dnia 15 stycznia 2020 roku. Obecnie trwają prace w zakresie rekultywacji technicznej składowiska tj. formowanie kwatery składowiska, wykonanie warstwy urodzajnej oraz podniesienie istniejących trzech studni odgazowujących o 4 m. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 70 65 wew 23

decyzja usuniecie drzew

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. informuje, że na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego z dnia 15.01.2020 .r  w najbliższym czasie nastąpi wycinka drzew i krzewów na składowisku odpadów w ramach prac rekultywacyjnych.

 Decyzja Starosty Sępoleńskiego z dnia 15.01.2020 r.

Od dnia 10.12.2019 .r rozpoczęły się prace na składowisku odpadów w Kamieniu Krajeńskim związane z formowaniem warstw: wyrównawczej i urodzajnej.

W ramach warstwy wyrównawczej o miąższości 0,1 m na powierzchni całej kwatery deponowane będą odpady przewidziane do rekultywacji składowisk na podstawie Rozporządzenia MŚ z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013.523).

W ramach warstwy urodzajnej o miąższości 2,0 m na powierzchni całej kwatery również będą deponowane odpady przewidziane do rekultywacji składowisk na podstawie Rozporządzenia MŚ z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013.523).

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 70 65 wew 23

Od dnia 27.11.2019 .r rozpoczęły się prace porządkowe na składowisku odpadów w Kamieniu Krajeńskim. Niniejsze prace związane są z pierwszym etapem rekultywacji w ramach, której przewidziane są 

a) prace przygotowawcze

  • usunięcie samoistnej sukcesji roślinnej,
  • niewelacja wierzchowiny kwatery poprzez przemieszczenie nierugularnie zalegających mas odpadów,
  • wyłagodzenie skarpy odpadów w centralnej części kwatery do nachylenia 1:3,

b) uformowanie właściwej bryły kwatery składowiska

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że od miesiąca października 2019 r. rozpoczną się prace związane z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim na podstawie decyzji nr ŚG-I-G.7241.24.2018/MB  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2018 r. oraz decyzji Starosty Sępoleńskiego nr RO.6233.1.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. W pierwszym etapie (rekultywacji technicznej) wykonany zostanie następujący zakres prac:

a) prace przygotowawcze

  • usunięcie samoistnej sukcesji roślinnej,
  • niewelacja wierzchowiny kwatery poprzez przemieszczenie nierugularnie zalegających mas odpadów,
  • wyłagodzenie skarpy odpadów w centralnej części kwatery do nachylenia 1:3,

b) uformowanie właściwej bryły kwatery składowiska

Wyżej wymienione prace wykonywać będzie firma Geotrans S.A. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 20 BA, 52-315 Wrocław. O postępie prac rekultywacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 70 65 wew 23