logo zgkim z obw300

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że od 1 lipca 2024 r. na podstawie zarządzenia prezesa zarządu nr 6/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. obowiązywać będą nowe ceny za opróżnienie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz za przyjęcie i oczyszczenie nieczystości ciekłych dowożonych wozem asenizacyjnym na stację zlewną ze zbiorników bezodpływowych.

1. Za opróżnienie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 14,00 zł netto dla umów na podstawie przeciętnej normy zużycia wody.

2. Za przyjęcie i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych wozem asenizacyjnym na stację zlewną ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 2,00 zł netto/m3 dla umów na podstawie przeciętnej normy zużycia wody.

3. Za opróżnienie i transport 1 m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w wysokości 17,90 zł netto/m3 dla umów na podstawie wskazań wodomierza głównego.

4. Za przyjęcie i oczyszczenie 1 m3 nieczystości ciekłych dowożonych wozem asenizacyjnym w wysokości 2,00 zł netto/m3 dla umów na podstawie wskazań wodomierza głównego.

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.