Dotyczy: miejscowości:  Witkowo

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. informuje, że od dnia 21 czerwca 2024 r. w miejscowości Witkowo odbywać się będzie sukcesywna wymiana wodomierzy. Prosimy o udostępnianie naszym pracownikom dostępu do pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze. 

Dziękujemy za wyrozumiałość

Bliższe informacje można uzyskać                                                                                

pod nr tel.  52 388 70 65 wew 25,  662 197 457, 662 197 458