Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że na podstawie zatwierdzonej decyzji nr GD.RZT.70.168.44.2021/D.KR z dnia 20 maja 2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku od dnia 3 czerwca 2023 roku będzie obowiązywała nowa cena za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kamień Krajeński. Cena  opłaty abonamentowej pozostaje bez zmian. 

Decyzja nr GD.RZT.70.168.44.2021.D.KR