światowy dzień wody 2023

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Światowy Dzień Wody na datę 22 marca.

Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod hasłem:

Przyspieszenie zmian – bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie”.

Ma on na celu przyspieszenie zmian wśród ludzkości w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą i kanalizacją, a ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania. To Ty, Twoja rodzina, szkoła i społeczność możecie coś zmienić, zmieniając sposób, w jaki korzystacie, konsumujecie  i zarządzacie wodą w swoim życiu. Twoje zobowiązania zostaną dodane do programu działań na rzecz wody, który zostanie zainaugurowany podczas Konferencji Wodnej ONZ 2023 – pierwszego tego rodzaju wydarzenia od prawie 50 lat. To jedyna taka chwila na całe pokolenie, kiedy świat jednoczy się wokół wody.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2023 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/