W dniu 27.06.2022 r. Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim podjęła uchwałę NR XL/288/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023