uwaga wazne

Dotyczy: miejscowości: Duża Cerkwica, Dąbrówka 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. informuje, że od dnia 24.03.2022 do dnia 28.03.2022  nastąpi  profilaktyczne chlorowanie wody na stacji podwyższonego ciśnienia w Dużej Cerkwicy

Wodę przeznaczoną do spożycia należy uprzednio przegotować

Ilości podawanego do sieci podchlorynu sodu będą minimalne i nie będą one zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych, niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej.

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy