logo zgkim z obw300

INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że od 1 kwietnia 2022 r. na podstawie zarządzenia nr 6/2022 z dnia 30 marca 2022 r. obowiązywać będą nowe ceny za odbiór odpadów komunalnych:

1.1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 12,70 zł netto/szt.,

b) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 20,70 zł netto/szt.,

c) za pojemnik lub worek o pojemności 1 100 l – 120,90 zł netto/szt.

1.2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

a) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 42,10 zł netto/szt.,

b) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 68,70 zł netto/szt.,

c) za pojemnik lub worek o pojemności 1 100 l – 244,90 zł netto/szt.

Do wyżej wymienionych cen należy doliczyć stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.