Twardość wody uzdatnionej w SUW Kamień Krajeński (III kwartał 2020) i SUW Orzełek (I kwartał 2021)

 

Jednostka

SUW Kamień Krajeński

SUW Orzełek

mg CaCO3/l

180,00

197,00

mval/l

3,60

3,94

mmol/l

1,80

1,97

stopnie niemieckie (dH)

10,80

11,82

stopnie francuskie

18,00

19,70

stopnie angielskie

12,60

13,79

skala twardości

woda średnio twarda

woda średnio twarda