Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że na podstawie art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U z 2018 poz. 1152) od dnia 1 sierpnia 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kamień Krajeński na okres 3 lat. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją nr GD.RET.070/44/D2/2018.KR z dnia 3 lipca 2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1

decyzja GD.RET.070.44.D2.2018.KR zatwierdzone taryfy1