Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. informuje, że od miesiąca października 2019 r. rozpoczną się prace związane z rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kamieniu Krajeńskim na podstawie decyzji nr ŚG-I-G.7241.24.2018/MB  Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2018 r. oraz decyzji Starosty Sępoleńskiego nr RO.6233.1.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. W pierwszym etapie (rekultywacji technicznej) wykonany zostanie następujący zakres prac:

a) prace przygotowawcze

  • usunięcie samoistnej sukcesji roślinnej,
  • niewelacja wierzchowiny kwatery poprzez przemieszczenie nierugularnie zalegających mas odpadów,
  • wyłagodzenie skarpy odpadów w centralnej części kwatery do nachylenia 1:3,

b) uformowanie właściwej bryły kwatery składowiska

Wyżej wymienione prace wykonywać będzie firma Geotrans S.A. z siedzibą przy ul. Kobierzyckiej 20 BA, 52-315 Wrocław. O postępie prac rekultywacyjnych będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 388 70 65 wew 23