Informacje o spółce

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

0
0
0
s2smodern

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Kamieniu Krajeńskim powołany został na mocy uchwały nr XX/166/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. Stosowny akt notarialny spisano w dniu 7 kwietnia 2005 roku wpisując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod repertorium A nr 2686/2005. Nowo powstały zakład utworzony na bazie przepisów kodeksu spółek handlowych jest kontynuatorem działającego zakładu budżetowego Gminy Kamień Krajeński. W dniu 11 maja 2005 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisała Spółkę do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234166. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 646 000 zł i dzieli się na 5 292 równych udziałów o wartości nominalnej jednego udziału 500 zł, przy czym 100 % udziałowcem Spółki jest Gmina Kamień Krajeński. Przeważającym zakresem działania spółki jest: 

  • POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
  • ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
  • ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
  • WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
  • WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
  • POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
  • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

Dane Spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Kamieniu Krajeńskim Sp z o.o.

ul. Strzelecka 16

89-430 Kamień Krajeński

NIP: 504 001 34 77

KRS 0000234166

Telefony

Oczyszczalnia

662 197 465

Wodociągi

600 203 461

 

 

 Biuro

52 388 70 65

 fax

52 388 70 65 wew 22

Biuro czynne

Poniedziałek

07:00 - 15:00

Wtorek

07:00 - 15:00

Środa

07:00 - 15:00

Czwartek

07:00 - 15:00

Piątek

07:00 - 15:00

Sobota

zamknięte

PAPIER

WRZUCAMY: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe

NIE WRZUCAMY: ręczników papierowych i zużytych husteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY:

PLASTK: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. po proszkach), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp, plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, i ile nie śa wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

METAL: aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików

NIE WRZUCAMY:

PLASTK: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułach medycznych, opakowań po olejach silnikowych,

METAL: części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO

WRZUCAMY: butelki i słoiki po napojach i żywności ( w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach ( o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

NIE WRZUCAMY: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WRZUCAMY: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia

NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)

  

                                               

    

                                            

    prow

                                                

   wfosigw