Dotyczy miejscowości: Kamień Krajeński, Dąbrowa, Dąbrówka, Mała Cerkwica, Duża Cerkwica, Radzim, Witkowo, Płocicz, Orzełek, Obkas-osiedle, Nowa Wieś, Jerzmionki - agroturystyka, Zamarte, Niwy

 

W związku z zapowiadanymi wysokimi temperaturami w najbliższych dniach Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. zwraca się do Odbiorców usług o oszczędne i racjonalne korzystanie z wody sieci wodociągowej oraz ograniczenie wykorzystywania wody do innych celów niż socjalno – bytowych.

W szczególności prosimy o ograniczenie do minimum podlewania wodą z sieci wodociągowej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz ograniczenie podlewania ogródków przydomowych i napełniania basenów. Pobór wody do napełniania basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym zabraknie jej do celów bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy Odbiorcy usług nie będą stosować się do tych zasad, to może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadek ciśnienia lub mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

 

Za utrudnienia przepraszamy

Bliższe informacje można uzyskać                                                                                

pod nr tel. 388 70 65 wew 25