światowy dzień wody 2021

Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day)) został ustanowiony rezolucją z 22 grudnia 1992r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro (Brazylia). Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

 

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody brzmi: "Docenianie wody". Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować. W roku 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, według której dostęp do czystej wody jest prawem człowieka. Jednak słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i szybciej, przez to nie jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to tylko 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

Oficjalna strona Światowego Dnia Wody 2021 dostępna jest pod linkiem: http://www.worldwaterday.org/