uwaga wazne

Dotyczy: miejscowości: Orzełek, Obkas - Osiedle, Zamarte, Nowa Wieś, Niwy, Jerzmionki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim sp. z o.o. informuje, że od dnia 11.02.2021 do dnia 15.02.2021  nastąpi  profilaktyczne chlorowanie wody na SUW w Orzełku

Wodę przeznaczoną do spożycia należy uprzednio przegotować

Ilości podawanego do sieci podchlorynu sodu będą minimalne i nie będą one zagrażać zdrowiu i życiu konsumentów.

Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych, niepowodujących zagrożeń natury zdrowotnej.

 

Za zaistniałą sytuację przepraszamy